Logo

Splošni pogoji

§ 1 Veljavnost, opredelitve izrazov

(1) Blue Gold d.o.o., Trzaska c. 282, 1000 Ljubljana, Slovenija, (v nadaljevanju: “mi” ali “SUPER SLIM GOLD”) deluje na spletnem mestu https://superslim-gold.com/ spletna trgovina z blagom. Naslednji splošni pogoji veljajo za vse storitve med nami in našimi strankami (v nadaljevanju: »kupec« ali »vi«) v različici, veljavni v času naročila, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače.

(2) “Potrošnik” v smislu teh pogojev poslovanja je vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki jih pretežno ni mogoče pripisati niti njegovi komercialni niti neodvisni poklicni dejavnosti. “Podjetnik” je fizična ali pravna oseba ali poslovno sposobno partnerstvo, ki ob sklenitvi pravnega posla deluje pri opravljanju svoje poslovne ali samostojne poklicne dejavnosti, pri čemer je poslovno sposobno partnerstvo partnerstvo, ki ima pridobiti pravice in prevzeti obveznosti.

§ 2 Sklepanje pogodb, shranjevanje besedila pogodbe

(1) Naslednji predpisi o sklenitvi pogodb veljajo za naročila, oddana prek naše spletne trgovine na naslovu https://superslim-gold.com/ .

(2) Naše predstavitve izdelkov na internetu niso zavezujoče in niso zavezujoča ponudba za sklenitev pogodbe.

(3) Po prejemu naročila v naši spletni trgovini veljajo naslednji predpisi: Kupec poda zavezujočo ponudbo za sklenitev pogodbe, tako da uspešno zaključi postopek naročanja, ki je na voljo v naši spletni trgovini. Naročilo se odda v naslednjih korakih:

Izbira želenega blaga,
Dodajanje izdelkov s klikom na ustrezen gumb (npr. »Dodaj v košarico«, »Dodaj v nakupovalno vrečko« ali podobno),
Preverjanje podatkov v nakupovalnem vozičku,
Priklic pregleda naročila s klikom na ustrezen gumb (npr. »Nadaljuj na blagajno«, »Naprej na plačilo«, »Pojdi na pregled naročila« ali podobno),
Vnos/preverjanje naslova in kontaktnih podatkov, izbira plačilnega sredstva, potrditev pogojev in pravilnika ter politika odpovedi,
Naročilo zaključite s pritiskom na gumb “Kupi zdaj”. To predstavlja vaš zavezujoči nalog.
Pogodba je sklenjena, ko v treh delovnih dneh od nas prejmete potrditev naročila na navedeni elektronski naslov.

(4) V primeru sklenitve pogodbe je pogodba sklenjena z Blue Gold d.o.o., Trzaska c. 282, 1000 Ljubljana, Slovenija, Slovenija.

(5) Pred oddajo naročila se lahko pogodbeni podatki natisnejo ali elektronsko shranijo s funkcijo tiskanja brskalnika. Obdelava naročila in prenos vseh informacij, potrebnih v zvezi s sklenitvijo pogodbe, zlasti podatkov o naročilu, splošnih pogojev in politike odpovedi, se izvede po elektronski pošti, potem ko je naročilo sprožilo vi, deloma samodejno. Besedila pogodbe ne shranimo po sklenitvi pogodbe.

(6) Napake pri vnosu je mogoče popraviti z običajnimi funkcijami tipkovnice, miške in brskalnika (npr. “Gumb za nazaj” brskalnika). Odpravimo jih lahko tudi tako, da predčasno prekinemo postopek naročanja, zapremo okno brskalnika in ponovimo postopek.

(7) Obdelava naročila in prenos vseh informacij, potrebnih v zvezi s sklenitvijo pogodbe, poteka po elektronski pošti, deloma samodejno. Zato morate zagotoviti, da je e-poštni naslov, ki ste nam ga posredovali, pravilen, da je prejem e-pošte tehnično zajamčen in zlasti, da ga filtri SPAM ne preprečujejo.

§ 3 Predmet pogodbe in bistvene značilnosti izdelkov

(1) V naši spletni trgovini je predmet pogodbe:

Prodaja blaga. Konkretno ponujeno blago najdete na straneh naših člankov.

(2) Bistvene značilnosti blaga najdete v opisu izdelka.

(3) Za prodajo digitalnih izdelkov veljajo omejitve, ki izhajajo iz opisa izdelka ali drugače izhajajo iz okoliščin, zlasti glede zahtev strojne in/ali programske opreme za ciljno okolje. Če ni izrecno dogovorjeno drugače, je predmet pogodbe le zasebna in komercialna uporaba izdelkov brez pravice do preprodaje ali podlicence.

§ 4 Cene, stroški pošiljanja in dostava

(1) Cene, navedene v ustreznih ponudbah, in stroški pošiljanja so skupne cene in vključujejo vse sestavne dele cene, vključno z vsemi veljavnimi davki.

(2) Zadevno kupnino je treba plačati pred dostavo izdelka (akontacija), razen če izrecno ponudimo nakup na račun. Načini plačila, ki so vam na voljo, so prikazani pod ustrezno označenim gumbom v spletni trgovini ali v ustrezni ponudbi. Če za posamezne načine plačila ni določeno drugače, terjatve za plačilo zapadejo takoj.

(3) Poleg navedenih cen lahko za dostavo izdelkov nastanejo stroški pošiljanja, razen če je zadevni izdelek označen kot brez stroškov pošiljanja. Stroški pošiljanja bodo ponovno jasno sporočeni v ponudbah, če obstajajo v sistemu nakupovalnih vozičkov in v pregledu naročil.

(4) Vsi ponujeni izdelki so, razen če je v opisu izdelka jasno navedeno drugače, pripravljeni za takojšnjo odpremo (rok dobave: po prejemu plačila).

(5) Veljajo naslednje omejitve območja dostave: Dostava se izvaja v naslednje države: Avstrijo, Belgijo, Bolgarijo, Hrvaško, Ciper, Češko, Dansko, Estonijo, Finsko, Francijo, Nemčijo, Grčijo, Madžarsko, Irsko, Italijo, Latvijo , Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska.

§ 5 Pravica do pridržanja, pridržanje lastništva

(1) Pridrževalno pravico lahko uveljavljate le, če gre za terjatve iz istega pogodbenega razmerja.

(2) Blago ostane v naši lasti do celotnega plačila kupnine.

§ 6 Pravica do preklica

Kot potrošnik imate pravico do odstopa. To ureja naša politika odpovedi.

§ 7 Odgovornost

(1) Ob upoštevanju naslednjih izjem je naša odgovornost za pogodbene kršitve dolžnosti in odškodnino omejena na naklep ali hudo malomarnost.

(2) Brez omejitev smo odgovorni za rahlo malomarnost v primeru telesnih poškodb, okončin ali zdravja ali v primeru kršitve bistvene pogodbene obveznosti. Če zaradi manjše malomarnosti ne izpolnjujemo svojih obveznosti, če je izvedba postala nemogoča ali če smo kršili bistveno pogodbeno obveznost, je odgovornost za materialno škodo in finančno izgubo, ki iz tega izhaja, omejena na škodo, ki je običajno predvidena po pogodbi. Bistvena pogodbena obveznost je obveznost, katere izpolnitev omogoča predvsem pravilno izvajanje pogodbe, katere kršitev ogroža doseganje namena pogodbe in skladnost, na katero se lahko redno zanašate. To vključuje zlasti našo dolžnost ravnanja in opravljanja pogodbeno dolgovane storitve, ki je opisana v § 3.

§ 8 Pogodbeni jezik

Edini pogodbeni jezik je nemščina.

§ 9 Garancija

(1) Garancijo urejajo zakonske določbe.

(2) Kot potrošnik vas prosimo, da izdelek/digitalno blago ali opravljeno storitev takoj po izpolnitvi pogodbe preverite glede popolnosti, očitnih napak in transportnih poškodb ter nas in prevoznika čim prej obvestite o vseh pritožbah. Če tega ne upoštevate, to seveda ne bo vplivalo na vaše zakonsko določene garancijske zahtevke.

§ 10 Končne določbe/reševanje sporov

(1) Uporablja se nemško pravo. V primeru potrošnikov se ta izbira prava uporablja le, če zaščita, ki jo zagotavljajo obvezne določbe prava države običajnega prebivališča potrošnika, ni umaknjena (načelo ugodnosti).

(2) Določbe Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga se izrecno ne uporabljajo.

(3) Če je kupec trgovec, pravna oseba javnega prava ali poseben sklad javnega prava, je za vse spore, ki izhajajo iz pogodbenih razmerij med stranko in ponudnikom, pristojen sedež ponudnika.

(4) Evropska komisija ponuja platformo za spletno reševanje sporov (OS), ki jo najdete na https://ec.europa.eu/consumers/odr . Nismo dolžni ali pripravljeni sodelovati v postopku reševanja sporov pred potrošniškim arbitražnim odborom.