Logo

Pravica do odstopa od pogodbe za potrošnike

Politika odpovedi

(Potrošnik je vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki jim pretežno ne gre niti za komercialno niti za njihovo neodvisno poklicno dejavnost)

Politika odpovedi

Pravica do odstopa

To pogodbo imate pravico preklicati v štirinajstih dneh brez navedbe razlogov.

Rok za preklic je štirinajst dni od dneva preklica,

pri katerem ste blago prevzeli vi ali tretja oseba, ki ste jo določili, razen prevoznika, pod pogojem, da ste naročili eno ali več blaga po enem naročilu in da je blago dostavljeno z eno samo dostavo, ali
pri katerem ste vi ali tretja oseba, ki ste jo določili, razen prevoznika, prevzeli ali prevzeli zadnje blago, pod pogojem, da ste naročili več blaga po enem naročilu in da je to dobavljeno ločeno, ali
če ste vi ali tretja oseba, ki ni prevoznik in ki ste jo določili, prevzeli zadnjo delno pošiljko ali zadnji kos, če ste naročili blago, ki je dostavljeno v več delnih pošiljkah ali kosih, ali
pri katerem ste vi ali tretja oseba, ki ste jo določili, razen prevoznika, prevzeli prvo blago, pod pogojem, da ste sklenili pogodbo o redni dobavi blaga v določenem obdobju.

Če želite uveljaviti svojo pravico do odstopa, nas o tem obvestite (Blue Gold d.o.o., Trzaska c. 282, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-poštni naslov: office@superslim-gold.com) vaše odločitve o odstopu od te pogodbe z jasno izjavo (npr. Pismo, poslano po pošti, elektronski pošti). Uporabite lahko priložen obrazec za preklic modela, ki ni obvezen.

Za upoštevanje roka za preklic zadostuje, da se obvestilo o uveljavljanju pravice do preklica pošlje pred koncem roka za preklic.

Posledice preklica

Če prekličete to pogodbo, vam bomo takoj in brez plačila povrnili vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (razen vseh dodatnih stroškov, ki izhajajo iz izbire drugačnega načina dostave od najcenejše standardne dostave, ki jo ponujamo). najkasneje v štirinajstih dneh od datuma, ko prejmemo obvestilo o vašem preklicu te pogodbe. Za to vračilo bomo uporabili ista plačilna sredstva, ki ste jih uporabili za prvotno transakcijo, razen če se z vami izrecno ne dogovorite drugače; v nobenem primeru vam ne bomo zaračunali tega vračila.

Vračilo kupnine lahko zavrnemo, dokler blaga ne prejmemo nazaj ali dokler ne predložite dokazila, da ste blago vrnili, kar je prej.

Blago nam morate vrniti ali nam ga izročiti takoj, v vsakem primeru pa najkasneje v štirinajstih dneh od datuma, ko ste nas obvestili o odstopu od te pogodbe. Ta rok se šteje za upoštevan, če blago odpošljete pred iztekom štirinajstdnevnega roka.

Mi nosimo stroške vračila blaga.

Za izgubo vrednosti blaga ste odgovorni le, če je ta izguba vrednosti posledica ravnanja z blagom, ki ni potrebno za preizkušanje njegovega stanja, lastnosti in funkcionalnosti.

Vzorec obrazca za preklic

(Če želite preklicati pogodbo, izpolnite ta obrazec in ga pošljite nazaj).

– Za

Blue Gold d.o.o., Tržaška c. 282, 1000 Ljubljana, Slovenija, telefonska številka: +386 590 132 98, e-poštni naslov: support@blue-gold.si

– Jaz/mi (*) s tem preklicujem pogodbo, ki sem jo sklenila jaz/mi (*) za nakup naslednjega blaga (*)/zagotavljanje naslednje storitve (*)

– naročeno (*)/prejeto (*)

– ime (-a) potrošnika (-ov)

– Naslov potrošnika (-ov)

– Podpis potrošnika (potrošnikov) (samo v primeru komunikacije na papirju)

– Datum

___________
(*) Črtajte, kot je ustrezno.